PROJEKTI – KOLPING GOES GREEN

PROJEKTI – KOLPING GOES GREEN funded by the Italian Bishops’ Conference (CEI) Kolping Albania pjese e projektit “E.L.Ba – Emergenza Lavoro nei Balcani me 22-23 qershor në Prishtinë, ishte pjesmarrese ne Konferencen Ndërkombëtare “Ekonomia Sociale: Një perspektivë Evropiane për zhvillimin e territorit dhe të komunitetit”, promovuar nga Caritas Kosova në bashkëpunim me Caritas Italiana.

Read more

Projekti-KOLPING GOES GREEN

10369167_780990942033623_2740119276319752517_n

KOLPING GOES GREEN Ideja themelore e “Kolping goes green” që të miratohen teknologjitë më të reja, mekanizmat dhe mjetet për të reduktuar konsumin e energjisë në mënyrë që të zvogëlojë kostot e sistemit të ngrohjes së ujit me filozofinë e riinvestimit të asaj që është ruajtur nga zbatimi i teknikave të tilla në dy projekte […]

Read more

Fuqizimi i familjes në rrethin e Shkodrës

921169_780991608700223_4826297164505067368_o

PROJEKTI Fuqizimi i familjes në rrethin e Shkodrës përmes edukimit dhe ngritjes së kapaciteteve të anëtarëve të saj. Qëllimi i projektit është të edukoje dhe fuqizojë familjen dhe anetaret e saj dhe përmes saj të forcojë të gjithë komunitetin. Aktivitet e dt- 04.02.2016 dhe dt 06.03.2016 1. Takim informues me vajzat studente (jetojne ne konviktin […]

Read more

top