Projekti-KOLPING GOES GREEN

KOLPING GOES GREEN Ideja themelore e “Kolping goes green” që të miratohen teknologjitë më të reja, mekanizmat dhe mjetet për të reduktuar konsumin e energjisë në mënyrë që të zvogëlojë kostot e sistemit të ngrohjes së ujit me filozofinë e riinvestimit të asaj që është…

Shopping cart

close