Qendra Kolping Shkoder fillon regjistrimet per kurset e gjuheve te huaja Anglisht,Italisht, Gjermanisht dhe Frengjisht gjithashtu ofron kurse Kompjuter dhe kurse te specializuara ne fushen e Ekonomise dhe te Shkencave Kompjuterike.
Kursi i Anglishtes zhvillohet me metodat Essential(Richmond) dhe Access, kohezgjatja e metodes Essential per 1 nivel eshte 4 muaj, mesimi zhvillohet 3 here ne jave nga 60 minuta ndersa metoda Access ka nje kohezgjatje prej 8 muajsh, mesimi zhvillohet 2 here ne jave nga 60 minuta.
Kurset per gjuhen Italiane, Gjermane dhe Frënge kane nje kohezgjatje prej 4 muajsh, mesimi zhvillohet 3 here ne jave .
Kursi i kompjuterit zhvillohet me program baze per 36 ore, mesimi zhvillohet cdo dite nga 60 minuta.
Mesimi zhvillohet me metoda bashkohore.Ne fund te kursit, kursantët pajisen me Çertifikatë të miratuar nga Ministria e Punës.
Regjistrimet behen cdo ditë pranë Qendres Kolping ora 09:00-18:00. Gjithashtu regjistrimin mund ta realizoni nepermjet faqes tone ne facebook Kolping Shkoder, adreses tone te e_mail ose numrit tone te telefonit.
Qendra Kolping
Lagjja: Tre Heronjte
Rruga Marin Beçikemi Shkoder
Tel. 0222 4 54 92
e-mail: info@kolping.al

top