Shoqata “Kolping”, pjesë e Organizatës “Kolping International” në bashkëpunim me “PMK Medical”, e cila vjen nga Gjermania, kanë filluar një seri kursesh të formimit mbi gjuhën gjermane.

Shoqata “Kolping”, pjesë e Organizatës “Kolping International” me seli ne Köln, në bashkëpunim me “PMK Medical GmbH ”, e cila vjen nga Gjermania, kanë filluar një seri kursesh të formimit mbi gjuhën gjermane. Baza është shpjegimi për tregun e punës dhe ndërmjetësimi për personal mjekësor. Sipas…

Shopping cart

close