“Fuqizojmë familjen nëpërmjet gruas”

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë familjen nëpërmjet gruas” gjatë muajit Janar 2018 janë realizuar këto takime informuese:  17/01/2018 Takim informues në shtëpine(konvikt ) e Motrave Oblate, Shkodër. Kategoria: Gra dhe vajza/ Edukim Shëndetësor. Tema e takimit: Kanceri i Qafës së Mitres, pasi muaji Janar…

Shopping cart

close