Në kuadër të projektit “Fuqizojmë familjen nëpërmjet gruas” gjatë muajit Janar 2018 janë realizuar këto takime informuese:
 17/01/2018 Takim informues në shtëpine(konvikt ) e Motrave Oblate, Shkodër.
Kategoria: Gra dhe vajza/ Edukim Shëndetësor.
Tema e takimit: Kanceri i Qafës së Mitres, pasi muaji Janar është muaji i ndërgjegjësimit mbi këtë diagnozë.

 25/01/2018 Takim informues në shtëpinë e Motrave Franceskane” Krishti Mbret”, Shkodër.
Kategoria: Prindër të rinj.
Tema e takimit: Prindërimi pozitiv. Konventa e të drejtave të fëmijëve dhe adolëshentëve.
Kategoria: Femijët
Tema: Përshëndetje! Unë quhem…. dhe kjo është familja ime.

 27/01/2018 Takim informues në shtëpine e Motrave Franceskane të Zojës se Papërlyer, Hot i Ri.
Kategoria: Gra dhe vajza/Edukim shëndetësor.
Tema e takimit : Fruthi dhe rëndësia e vaksinimit tek nënt dhe fëmijët.

Kategoria: Gra dhe vajza/ Më shumë dashuri për veten
Tema e takimit: Arsimi i grave. Formimi I familjes, adoleshenca dhe martesat e hershme.

Kategoria : Fëmijët.
Tema e takimit: Përshëndetje! Unë quhem…. dhe kjo është familja ime.

IMG_1165

IMG_1167

IMG_1168

IMG_1266

IMG_1275

IMG_1287

 

IMG_1291

IMG_1299

top