Kryetari i Shoqates Shqiptare Kolping dhe Perfaqesuese te Women”s Project vizite ne Kolping Sud Tirol

Kryetari i Shoqates Shqiptare Kolping dhe Perfaqesuese te Women”s Project bene nje vizite ne Kolping Sud Tirol dt 04-09.11.2018 ku takuan Kryetarin e Shoqates Kurt Egger, Sekretarin Giorgio Nesler dhe anetare te Shoqates. Kjo vizite ishte ne kuader te bashkepunimit mes dy vendeve, prezantimit te…

Shoqata Shqiptare Kolping prezantimi i Projektit “Formimi i te Rinjeve”

Shoqata Shqiptare Kolping beri prezantimin e Projektit “Formimi i te Rinjeve”, zhvillim i kurseve gjuhe e huaj Anglisht dhe aktivitete sportive per grupmosha te ndryshme me donator Kindermissionwerk. Projekti do zbatohet ne Familjen Kolping Kallmet ne bashkepunim me Famulline e Kallmetit.

Womans Project- Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas – Aktivitetin Fizik dhe Mendor tek te rinjte si nje pjese e rendesishme per rritjen te shendetshem

Me 9 Gusht , Womans Project- Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas , Target Grupi : Edukim Shendetesor – Gra dhe Vajza , zhvilluan nje takim prane qendres “Motrat e Jezusit, Bariut te mire ” . Ky aktivitet u organizua ne kuader te rendesise mbi Aktivitetin Fizik…

Womans Project – Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas , Target Grupi : Edukim Shendetesor – Gra dhe Vajza

Me 30 Korrik, Womans Project – Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas , Target Grupi : Edukim Shendetesor – Gra dhe Vajza , zhvilluan nje takim prane qendres “Motrat e Jezusit , Bariut te mire ” me vajza te moshes 15 vjec . Temat e ketij takimi…

Shopping cart

close