Në kuadër të projektit “Fuqizojmë familjen nëpërmjet gruas” u realizua sot takimi i pare ne Famulline e Dajcit.
Në kete takim u bë njohja e projektit, target grupet me te cilat punojme dhe me përmbajtjen e moduleve që do të trajtohen në takimet e mevonshme.
Target grupet e perfituesve :
Grate dhe vajzat te cilat do te perfitojne Edukim Shendetesor dhe Me shume dashuri per veten.
Prinderit e Rinj te cilet do te perfitojne ndergjegjesim mbi prinderimin pozitiv.
Femijet te cilet luajme dhe argetohen duke mesuar.

45637709_1453153844829038_8206940976552345600_o

45748902_1453154014829021_6671582797792018432_o

45795048_1453154168162339_8404288685079527424_o

45846541_1453154071495682_5235184299073863680_o

45890760_1453153944829028_3034003526830260224_o

45991466_1453154354828987_5988018321474191360_o

top