Woman’s Peoject, Fuqizojme familjen nepermjet gruas organizuan diten e Shtune dt. 15.Dhjetor nje aktivitet prane Famullise ne Dajc.
Gjate ketij aktiviteti kategoria Prinder te Rinj zhvilloi temen :
Te edukojme pa dhune femijet permes disiplinimit pozitiv.

Disiplinimi pozitiv synon t’u mesoje femijeve sjelljet e pranueshme dhe ti edukoje ata jo nepermjet ndeshkimi por permes respektit, besimit, ngrohtesise dhe sigurise emocionale.
Duke nxitur keshtu tek femijet vete-kontrollin si element baze per perballimin e erapave te metejshme te zhvillimit

Kategoria ” Me shume dashuri per veten”
Tema: Arsimimi i grave. Formimi i familjes, adoleshenca, martesat e hershme.
Duke pase ne qender te keture tema/takime/diskutime pikerisht gruan si piken ky çe te familjes, kjo teme sjell ne kujtese prejardhjen dhe formimin e seciles. Ne kete menyre vjen me e thjeshte edhe analiza e zgjedhjeve apo zgjidhjeve te cilat ato kane bere per te krijuar familjen e tyre. Ne kete kuader, krahasimi dhe ndarja e eksperiencave mes njera – tjetres eshte gjithmone e vlefshme, perben diskutim dhe jep pervohe te vlefshme per brezat e ardhshem.

Kategoria Femije zhvilloi temen : Te drejtat e femijeve. Pasi diskutuan rreth te drejtave te femijeve dhe u shpjegua atyre se cilat jane te drejtat dhe pergjegjesite qe ato kane . Ne fund te aktivitetit femijet vizatuan globin dhe me fleta pundore bene format e duarve qe simbolizonin te drejten e tyre per te vendosur

48360340_1480751432069279_4442468150960717824_o

48368317_1480758068735282_3683664918587899904_o

48368816_1480751918735897_8795778037896445952_n

48377563_1480752288735860_6838261188535517184_o

48379706_1480752158735873_7774182232175935488_o

48380620_1480751558735933_9194763135142068224_o

48385285_1480751068735982_960764191042437120_o

48398876_1480751008735988_8081547263156944896_o

48420805_1480751835402572_5483451945861513216_o

top