Womans Project- Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas – Aktivitetin Fizik dhe Mendor tek te rinjte si nje pjese e rendesishme per rritjen te shendetshem

Me 9 Gusht , Womans Project- Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas , Target Grupi : Edukim Shendetesor – Gra dhe Vajza , zhvilluan nje takim prane qendres “Motrat e Jezusit, Bariut te mire ” . Ky aktivitet u organizua ne kuader te rendesise mbi Aktivitetin Fizik…

Womans Project – Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas , Target Grupi : Edukim Shendetesor – Gra dhe Vajza

Me 30 Korrik, Womans Project – Fuqizojme Familjen nepermjet Gruas , Target Grupi : Edukim Shendetesor – Gra dhe Vajza , zhvilluan nje takim prane qendres “Motrat e Jezusit , Bariut te mire ” me vajza te moshes 15 vjec . Temat e ketij takimi…

Kolping Shkoder – Kurset

Qendra Kolping Shkoder fillon regjistrimet per kurset e gjuheve te huaja Anglisht,Italisht, Gjermanisht dhe Frengjisht, Shkenca Kompjuterike Programi baze – Paketa office ( Word, Excel, Power Point, Access) dhe kurse te specializuara ne fushen e Ekonomise. Regjistrimet behen pranë Qendres Kolping nga dita e hene-…

“Fuqizojmë familjen nëpërmjet gruas”

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë familjen nëpërmjet gruas” gjatë muajit Janar 2018 janë realizuar këto takime informuese:  17/01/2018 Takim informues në shtëpine(konvikt ) e Motrave Oblate, Shkodër. Kategoria: Gra dhe vajza/ Edukim Shëndetësor. Tema e takimit: Kanceri i Qafës së Mitres, pasi muaji Janar…

Shopping cart

close