Infrastrukture

Ambjentet e kurseve të formimit

Për formimin e të rinjëve, qëndra ka në dispozicion katër klasa, një sallë kompjuteri dhe një sallë leximi.  Kurset që zhvillohen janë; gjuhë e huaj dhe kompjuter.

 

top