Kurse Formimi

Qendra Kolping Shkoder pjese e “Organizates Kolping Internacional” e
themeluar ne 1846 dhe e shtrire ne 62 shtete, me eksperience disa vjecare ne fushen e trajnimeve dhe edukimit profesional, fillon sezonin e ri
te studimeve ne fushat:

Ekonomi
– Kontabilitet / Programi Alpha (Certifikim nga IMB)
– Plan dhe kontroll biznesi
– Menaxhim i sektorit Jofitimprures (OJF).

Gjuhe e huaj
– Anglisht
– Toefl
– Italisht
– Gjermanisht
– Frengjisht

Shkenca Kompjuterike
– Njohuri mbi kompjuterin fillestare
– Njohuri mbi kompjuterin avancuar
– AutoCad
– Ndertim faqesh interneti (web page)
– Kurs fotografie dhe photoshop

Muzike
– Kitarë

Mesimi zhvillohet me metoda bashkohore interaktive.
Në fund të kursit, kursantët pajisen me Çertifikatë të miratuar nga Ministria e Punës. Regjistrimet behen çdo ditë pranë Qendres Kolping ora 09.00 – 13.00

top