Qendra Kolping Shkoder fillon regjistrimet per kurset

Qendra Kolping Shkoder fillon regjistrimet per kurset e gjuheve te huaja Anglisht,Italisht, Gjermanisht dhe Frengjisht gjithashtu ofron kurse Kompjuter dhe kurse te specializuara ne fushen e Ekonomise dhe te Shkencave Kompjuterike. Kursi i Anglishtes zhvillohet me metodat Essential(Richmond) dhe Access, kohezgjatja e metodes Essential per…

Takimi me dt. 08.08.2016 Rinia e Shoqates Kolping me Grupin Rinor KLJB (Katholische Landjugendbewegung Diözesanverband Freiburg).

Takimi me dt. 08.08.2016 Rinia e Shoqates Kolping me Grupin Rinor KLJB (Katholische Landjugendbewegung Diözesanverband Freiburg). Qellim i ketij takimi ishte shkembimi i eksperiencave dhe bashkepunimi per te ardhmen.  

Projekti – Trainings, Summer camp and Kindergarten in local Kolping families (Gjegjan, Kallmet and Shelqet)

Projekti – Trainings, Summer camp and Kindergarten in local Kolping families. Pjese e ketij projekti ishte Familja Kolping Gjegjan dhe Familja Kolping Kallmet. Ne baze te projektit u zhvilluan kurse te gjuhes angleze, italiane dhe kurse kompjuteri. Gjithashtu u organizuan aktivitete sportive dhe pune ne…

PROJEKTI – KOLPING GOES GREEN

PROJEKTI – KOLPING GOES GREEN funded by the Italian Bishops’ Conference (CEI) Kolping Albania pjese e projektit “E.L.Ba – Emergenza Lavoro nei Balcani me 22-23 qershor në Prishtinë, ishte pjesmarrese ne Konferencen Ndërkombëtare “Ekonomia Sociale: Një perspektivë Evropiane për zhvillimin e territorit dhe të komunitetit”,…

Projekti-KOLPING GOES GREEN

KOLPING GOES GREEN Ideja themelore e “Kolping goes green” që të miratohen teknologjitë më të reja, mekanizmat dhe mjetet për të reduktuar konsumin e energjisë në mënyrë që të zvogëlojë kostot e sistemit të ngrohjes së ujit me filozofinë e riinvestimit të asaj që është…

Shopping cart

close