Fuqizimi i familjes në rrethin e Shkodrës

PROJEKTI
Fuqizimi i familjes në rrethin e Shkodrës përmes edukimit dhe ngritjes së kapaciteteve të anëtarëve të saj.

Qëllimi i projektit është të edukoje dhe fuqizojë familjen dhe anetaret e saj dhe përmes saj të forcojë të gjithë komunitetin.

Aktivitet e dt- 04.02.2016 dhe dt 06.03.2016
1. Takim informues me vajzat studente (jetojne ne konviktin e motrave) te Motrat Franceskane Zoja e Paperlyme
Temat qe u mbajten:
• Kanceri i gjirit dhe vet`kujdesi mujor.
• Kanceri i mitrës dhe domosdoshmeria e kujdesit periodik.
• Stresi dhe menaxhimi i tij.

2. Takim informues me gra dhe vajza te Motrat Franceskane Zoja e Paperlyme e (njejta aktivitetin siper)
Tema që u mbajt:
• Prindërimi në ditët e sotme.

DSCF0204DSCF0205DSCF0186DSCF0141    DSCF0239

Shopping cart

close